Izjava o konverziji

CIJENE U EURIMA - ZA KORISNIKE VAN HRVATSKE

Naplata se vrši u Hrvatskim Kunama.  Iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobija se na način da se Hrvatska Kuna pretvara u Euro prema trenutnoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kada se Vama naplaćuje iznos se pretvara u Vašu valutu prema tečaju kuće kreditne kartice kojom ste platili. Kao rezultat pretvaranja valuta može doći do male razlike u cijeni od one koja je naznačena na našoj internet stranici.